הדברת גרגרים

הדברת גרגרים מיועדת להדברה לבית, למשרד או לחצר בעזרת פיתיון.

דוגמה לשימוש בהדברת גרגרים: הדברת קן נמלים

הנמלים לוקחות את הפיתיון לתוך הקן ומאכילות את אוכלוסיית הקן והמלכה וכך הקן מושמד. בהדברת גרגרים אין צורך לצאת מהבית/מהמשרד או לפנות דברים.